کروم با عیار بالای 15% روزانه 200 تن و آهن بالای 61%  دانه بندی 0-10 سالانه یک میلیون تن مورد نیاز است تلفن تماس:09145642991